Finlands Nationalteater

Nationalteatern grundades år 1872 och är därmed Finlands äldsta teater. Det finns sammanlagt sex scener i byggnaden, ett tiotal premiärer årligen och i repertoaren finns allt som allt över 30 olika föreställningar. År 2014 besökte över 177 000 åskådare Nationalteaterns evenemang.

Förnyelse av Nationalteaterns högtalarsystem.
Nationalteaterns Alcons QR-högtalarsystem kompletterades med en ny centerhögtalare. Detta förverkligades med två Alcons LR-7 line-array högtalargrupper (A och B-centerhögtalarsystem) med 7 högtalare. På samma gång kompletterades Alcons Sentinel förstärkningsutrustning med två Sentinel-mall 4-kanal DSP-förstärkare och vi tog i bruk AlControl övervaknings/kontrollprogramvaror. Dessutom förverkligades signalspridning med en Dante-nätkopplingslösning. Med det nya centerhögtalarsystemet täcker vi utmärkt parkettplatserna samt balkongerna och föreställningarnas dialoger/sånger hörs tydligt för hela publiken.

Förnyelse av Nationalteaterns ljudsystem.
Nationalteaterns heltäckande Yamaha PM1D mixerbord har ersatts med Yamahas nyaste flaggskeppsmodell PM-10 Rivage. Ljudsystemet består av en styrningskonsol, DSP-enhet samt av fyra kopplingsenheter, varav 3 är fast inställda och en som används på scenen som går att flytta på. Kopplingsenheterna är kopplade med Yamaha TwinLane optiska kanallösning. Dessutom innehåller systemet nya Yamaha HY144 Dante-adaptrar vars kapacitet är 144 kanaler. Genom dessa har vi kunnat flytta signalen till förstärkarna genom att använda oss av Virtual Sound Check-programvaran. Det nya mixerbordets ljudbehandling och dess koppling till nätet står för den nyaste teknologin. Electro Waves Oy förverkligade planeringen, installeringen, konfigureringen och ibruktagningen av helheten med nyckelfärdig leverans.