Lightware Visual Engineering är en ledande tillverkare av DVi, HDMI och DP matrisswitchers samt tilläggsutrusning för den professionella AV-marknaden.

Företagets målsättning är att, genom att kontinuerligt konsultera integratörer, hyrtekniker och designers, identifiera industrins behov och utveckla produkter av högsta standard och prestationsnivå.