Lauttasaari Sport Center – X LAB

F.A.M.E. Fitness

M&M Kuntotalo Kuppis

Grundskola och gymnasium i Hagalund, Esbo

Finlands Nationalteater

Easyfit Hagalund & Gräsviken i Helsingforsregionen