Registerbeskrivning.

1. Den registeransvariges namn och kontaktuppgifter
Electro Waves Oy
Biskopshemmansgränden 6 A
02240 ESBO
Tel. +358 20 1200 100

 2. Ärenden angående registret.
Vår kundtjänst besvarar inom två vardagar frågor och feedback angående registret.

 3. Registrets namn
Electro Waves Oy:s marknadsregister

 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att sköta kundförhållandet mellan kunden och företaget Electro Waves Oy samt garantera både kundens och Electro Waves Oy:s rättigheter och skyldigheter. I enlighet med personuppgiftslagen kan personuppgifterna användas för nättjänster, forskning eller för reklam av Electro Waves och/eller samarbetspartners och/eller direktmarknadsföring med hjälp av kundinformationen via Electro Waves Oy:s olika tjänster och kanaler utan att ge personliga uppgifter åt utomstående.

 5. Registrets innehåll
Registret kan innehålla följande kategoriserade information om kunderna:

  • Namn
  • e-postadress
  • Företag

Electro Waves Oy använder kakor (cookies) för att förbättra webplatsens funktionalitet. Kakorna är små textfiler som på webläsarens begäran lagras på din dator. Kunden kan förbjuda kakor via inställningarna på den egna webläsare.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Registret sammanställs från Electro Waves Oy:s kundsystem och informationen upprätthålls genom manuell uppdatering.

7. Överföring av regelmässiga uppgiftskällor
Den registeransvariga överför inga personuppgifter om kunderna för utomstående, förutom om statliga finländska myndigheter så kräver.

8. Borttagande av uppgifter
Kundinformation kan ta bort på begäran av kunden eller för att kundrelationen upphört.

9. Principerna för skydd av registret
Personinformationen hålls konfidentiell. I Electro Waves OY:s datanätverk och –system, är registret skyddade med brandvägg samt andra nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Korrigering av uppgifter
Kunden har rätt att förbjuda att de personliga uppgifterna ges vidare och används för direktreklam samt för annan marknadsföring.